سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی و فایروال تضمینی

سرعت و امنیت بالا

Gaming VPS Plan1

1گیگابایت رم
پردازنده 2 هسته
20 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
دارای آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan2

2گیگابایت رم
پردازنده 2 هسته
25 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
دارای آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan3

3 گیگابایت رم
پردازنده 3 هسته
30 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
دارای آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan4

4گیگابایت رم
پردازنده 3 هسته
35 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan5

5گیگابایت رم
پردازنده 3 هسته
40 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
دارای آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan6

6گیگابایت رم
پردازنده 4 هسته
45 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
دارای آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک

Gaming VPS Plan7

10 گیگابایت رم
پردازنده 6 هسته
55 گیگابایت هارد SSD
ترافیک نامحدود
آنتی دیداس تضمینی
10 گیگابیت آپلینک