نمایندگی سرور تیم اسپیک (منابع اختصاصی)

با 24 ساعت برگشت مبلغ پرداخت شده در صورت وجود مشکل

نمایندگی پلن 1

● تعداد سرور های قابل 40 عدد
● حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 نفر
● اتصال تمامی نسخه ها
● دسترسی 100% کامل مدیریتی یاتکا
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7

نمایندگی پلن 2

● تعداد سرور های قابل 60 عدد
● حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 نفر
● اتصال تمامی نسخه ها
● دسترسی 100% کامل مدیریتی یاتکا
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7